Czym jest platforma FileMaker i jak działa?

FileMaker to potężne rozwiązanie bazodanowe do budowania systemów CRM, ERP i innych aplikacji biznesowych. Jest to produkt wewnętrzny, który został wykorzystany przez wiele firm na całym świecie do budowy własnych rozwiązań bazodanowych. Ale co to dokładnie jest? Jak działa? Ten artykuł odpowie na te i inne pytania.

Czym jest platforma FileMaker?

Platforma FileMaker to zbiór narzędzi i programów, które umożliwiają tworzenie, przechowywanie i zarządzanie danymi. Jest dostępna jako system internetowy lub jako aplikacja desktopowa. Platforma zawiera narzędzia do tworzenia baz danych, przechowywania danych, tworzenia i zarządzania relacjami z danymi, filtrowania i formatowania danych oraz eksportowania danych. Można to zrobić za pomocą „narzędzi do tworzenia, zarządzania i archiwizacji baz danych i plików, „narzędzi do tworzenia skryptów baz danych i języków programowania” oraz „narzędzi do projektowania aplikacji, które pozwalają na zbudowanie aplikacji” zgodnie z witryną FileMaker.

FileMaker to także potężne narzędzie do importowania i eksportowania danych

Jak działa FileMaker?

FileMaker działa poprzez umożliwienie tworzenia i przechowywania danych w bazie danych. Dane, które tworzysz w bazie danych, nazywane są rekordami. Na przykład rekord może zawierać nazwisko osoby, adres, datę urodzenia i dane kontaktowe. Dane, które przechowujesz w bazie danych, nazywane są danymi. Baza danych to po prostu przechowywanie danych. Nie rozumie ona znaczenia tych danych. Baza danych nie wie, do kogo odnoszą się dane. Baza danych jest częścią, która przechowuje dane. Część, która interpretuje i wykorzystuje dane, nazywana jest aplikacją. Rekord i dane przechowywane w bazie danych FileMaker są dostępne dla innych użytkowników poprzez sieć lub system plików. Możesz również eksportować dane i udostępniać je innym użytkownikom za pomocą innych środków, takich jak Email, FTP, WebDav i inne.

Importowanie i eksportowanie danych z FileMakera do innych baz danych

FileMaker to także potężne narzędzie do importowania i eksportowania danych. Możesz importować dane z innych baz danych, arkuszy kalkulacyjnych, plików tekstowych, poczty elektronicznej i innych źródeł. Można również eksportować dane z programu FileMaker do innych aplikacji, takich jak Microsoft Excel, Access, Outlook i Google Sheets. Importowanie danych z innych aplikacji jest przydatne, gdy chcesz połączyć dane z różnych źródeł. Na przykład duża firma może chcieć zebrać wszystkie dane z różnych działów w jednym miejscu. Eksportowanie danych jest przydatne, gdy chcesz przenieść dane z jednej aplikacji do drugiej. Można wyeksportować dane z programu FileMaker, aby móc je wykorzystać w innej aplikacji, takiej jak Excel lub Access.

Podstawowa funkcjonalność platformy FileMaker:

FileMaker to potężne rozwiązanie bazodanowe do budowania systemów CRM, ERP i innych aplikacji biznesowych

 • Modelowanie danych – Twórz rekordy z polami danych takimi jak ID, nazwa, adres i inne szczegóły.
 • Bezpieczeństwo danych – Zabezpiecz dane poprzez tworzenie ról użytkowników, kontrolę dostępu do danych i ład danych.
 • Integralność danych – Kontroluj integralność danych za pomocą reguł walidacji danych i profilowania danych.
 • Analityka danych – Uruchom raporty i obliczenia na swoich danych.
 • Migracja danych – przenoszenie danych z jednej bazy danych do innej lub pomiędzy systemami plików.
 • Rozwój aplikacji – tworzenie własnych aplikacji, które integrują się z danymi.
 • Ochrona danych – Zabezpiecz dane podczas tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji.
 • Oracle Access – Połącz się z bazami danych Oracle i aplikacjami.
 • Apple iOS – Połącz się z urządzeniami mobilnymi i buduj natywne aplikacje.
 • Apple Watch – Połącz się z Apple Watch w celu wizualizacji danych.

Inne dostępne funkcjonalności w platformie FileMaker:

 • Narzędzia obliczeniowe – Zaawansowane obliczenia i formuły podobne do tych z Excela.
 • Narzędzia do importu i eksportu – Łatwe importowanie i eksportowanie danych z innych aplikacji.
 • Zaawansowane narzędzia skryptowe – Uproszczenie powtarzalnych zadań dzięki zaawansowanemu skryptowaniu.
 • Narzędzia Business Intelligence – Tworzenie wizualizacji, raportów i pulpitów nawigacyjnych.
 • Narzędzia do poprawy jakości danych – Poprawa jakości danych dzięki profilowaniu danych, regułom i walidacji.
 • Narzędzia do migracji danych – Łatwe przenoszenie danych pomiędzy bazami danych.
 • Narzędzia integracyjne – integracja z usługami internetowymi, interfejsami API i innymi aplikacjami.
 • Narzędzia do zarządzania – zarządzanie wdrożeniami programu FileMaker w firmie.
 • Narzędzia do wdrażania – wdrażanie rozwiązań FileMaker w ciągu kilku minut.