Co to jest medyczne badanie rynku?

Badania rynku medycznego to proces zrozumienia, w jaki sposób docelowa grupa odbiorców wykorzystuje swoje smartfony i tablety, aby uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej, przeczytać informacje i uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Można je również nazwać badaniami aplikacji lub cyfrowymi badaniami zdrowia. Dobrze przeprowadzone może pomóc w opracowaniu strategii mobilnej dla Twojej organizacji poprzez analizę najlepszych aplikacji i stron internetowych dla pacjentów, potencjalnych pacjentów, świadczeniodawców i innych kluczowych interesariuszy.

Jaki jest cel badań rynku medycznego?

Wraz z pojawieniem się technologii mobilnej konsumenci są w stanie połączyć się ze swoimi dostawcami usług zdrowotnych w łatwiejszy i wygodniejszy sposób. Doprowadziło to do wzrostu liczby pacjentów korzystających ze swoich smartfonów, tabletów lub komputerów w celu uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Doprowadziło to również do wzrostu liczby aplikacji dla opieki zdrowotnej. Obecnie możliwe jest znalezienie aplikacji dla prawie każdego obszaru opieki zdrowotnej. Aplikacje te mają potencjał, aby znacznie poprawić sposób, w jaki pacjenci uzyskują dostęp do opieki zdrowotnej. Mogą one pomóc pacjentom znaleźć wysokiej jakości dostawców usług medycznych, zrozumieć ich diagnozy lub warunki znacznie lepiej i uzyskać odpowiedzi na ich pytania. Mogą one również pomóc dostawcom zrozumieć swoich pacjentów lepiej i zarządzać ich zdrowiem lepiej. Badania rynku medycznego mogą być wykorzystane do zrozumienia obecnego stanu rynku, zrozumienia potrzeb klientów, identyfikacji możliwości dla Twojej organizacji i oceny aplikacji, które są na rynku. Może również pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób Twoi odbiorcy używają swoich smartfonów i tabletów, aby uzyskać dostęp do opieki zdrowotnej. Może pomóc w analizie zachowań klientów, wykorzystania aplikacji i preferencji odbiorców. Może być również wykorzystany do zrozumienia punktów bólu odbiorców i opracowania rozwiązań, które pomogą zaspokoić ich potrzeby.

Rodzaje badań rynku medycznego

 • Ankieta – Ten rodzaj badania rynku jest przeprowadzany poprzez zadawanie zestawów pytań wybranej próbie respondentów. Pytania mogą być wielokrotnego wyboru lub otwarte. Wyniki ankiety mogą pomóc w zrozumieniu aktualnego stanu rynku i potrzeb grupy docelowej. Może to pomóc w ustaleniu priorytetów badań i zidentyfikowaniu obszarów, na których można skupić swoją uwagę.
 • Analiza konkurencji – Ten rodzaj badania rynku analizuje, w jaki sposób konkurenci zaspokajają potrzeby grupy docelowej, a następnie analizuje, w jaki sposób Twoja organizacja może lepiej zaspokajać te potrzeby. Może to pomóc w zrozumieniu punktów bólu odbiorców i zidentyfikować możliwości dla Twojej organizacji. Może to pomóc zrozumieć potrzeby odbiorców i zidentyfikować ich potrzeby, które Twoja organizacja może zaadresować.
 • Analiza zachowań klientów – Ten rodzaj badania rynku patrzy na to, jak docelowi odbiorcy korzystają ze swoich smartfonów i tabletów i identyfikuje wzorce zachowań klientów, które są dominujące. Może to pomóc zrozumieć wzorce korzystania z aplikacji przez odbiorców i zidentyfikować obszary, w których można się poprawić.
 • Wgląd w publiczność – Ten rodzaj badania rynku patrzy na demografię, psychografię i wzorce zachowań odbiorców, a następnie identyfikuje spostrzeżenia, które można wykorzystać do wspierania organizacji. Może to pomóc w opracowaniu skutecznej strategii dla Twojej organizacji.
 • Rozmiar rynku i projekcje – Ten rodzaj badań rynkowych patrzy na obecny stan rynku i przyszły wzrost rynku, aby zrozumieć wielkość rynku i potencjał Twojej organizacji. Może to pomóc w zrozumieniu potencjału rynkowego organizacji i przewidywanego wzrostu organizacji.

Jak prowadzić badania rynku medycznego?


Badania rynku medycznego to skomplikowany proces, a dla małych praktyk medycznych może być wyzwaniem znalezienie czasu i środków na przeprowadzenie badań. Ważne jest, aby zacząć od strategii i planu przed rozpoczęciem badań. Istnieje wiele narzędzi i technik, które można wykorzystać do przeprowadzenia badań.

 • Generowanie leadów – Aby przeprowadzić badania rynku, musisz generować leady. Odbywa się to poprzez oferowanie darmowych treści i ofert, które prowadzą do zapisania się na email lub pobrania Twojej aplikacji. Możesz zaoferować darmowe treści (wpisy na blogu, filmy, przewodniki, quizy itp.), aby wygenerować leady lub ułatwić pobranie Twojej aplikacji.
 • Zróżnicowana próba – Musisz zebrać dane ze zróżnicowanej próby respondentów, zarówno z grupy docelowej, jak i z próby losowej.
 • Zbieranie danych – Musisz upewnić się, że respondenci wypełniający ankietę są reprezentatywni dla Twojej grupy docelowej. Możesz w tym celu skorzystać z narzędzi takich jak SurveyMonkey.
 • Analiza danych – Kiedy masz już dane, musisz je przeanalizować i zanotować spostrzeżenia, które możesz wykorzystać do wsparcia swojej organizacji. Możesz użyć do tego takich narzędzi jak Tableau lub Microsoft Excel.
 • Analiza predykcyjna – Analiza predykcyjna polega na tym, że patrzysz na dane i dokonujesz przewidywań dotyczących przyszłego stanu rynku. Jest to zaawansowana technika i może być również czasochłonna.
 • Raportowanie – Raportowanie jest ważne podczas każdego badania rynku, ponieważ pomaga analizować wyniki i wprowadzać niezbędne zmiany.

Czy powinieneś zatrudnić agencję czy freelancera?

Istnieje wiele zalet i wad, które wiążą się z zatrudnieniem agencji lub freelancera. Na przykład, wynajęcie agencji może być drogie i być może będziesz musiał czekać na wynik. Trudne może być również zarządzanie pracą kilku agencji, a także komunikacja z klientami. Z drugiej strony, wynajęcie freelancera może być znacznie tańsze, ale jesteś narażony na ryzyko nie uzyskania wyników, których potrzebujesz. Najlepszym sposobem, aby zdecydować się na najlepszą strategię dla swoich badań rynku medycznego jest zważyć plusy i minusy zatrudniania agencji i freelancerów i wyjść z najlepszą decyzją.