Funkcje zarządców nieruchomości

W codziennej pracy zarządców nieruchomościami większość czasu poświęca się zarządzaniu finansami, administracją i utrzymaniem. Biorą oni także udział w planowaniu i organizowaniu prac remontowych oraz konserwatorskich, a także prowadzą negocjacje z dostawcami usług i materiałów budowlanych. W tym artykule przyjrzymy się bliżej roli i obowiązkom zarządców nieruchomości.