Jakie korzyści płyną z ubezpieczenia OC lekarzy?

Doktorzy i lekarze są narażeni na szereg ryzykownych sytuacji podczas swojej pracy. W związku z tym, że udzielają oni świadczeń medycznych, mogą stać się obiektem roszczeń odszkodowawczych. Aby jednak móc korzystać ze swoich uprawnień do ochrony ubezpieczeniowej, muszą posiadać odpowiednie ubezpieczenie OC. Co to jest OC lekarza? Ubezpieczenie OC lekarzy jest to rodzaj polisy, która chroni […]

Czy lekarze muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Zgodnie z art. 4 ustawy o działalności leczniczej, lekarz podczas wykonywania swojej pracy ma obowiązek stosować się do zasad etyki i prawa medycznego. Oznacza to, że musi on działać zgodnie z najwyższymi standardami i dbając o bezpieczeństwo pacjenta. Lekarz może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej lub karnej za błędy medyczne, które doprowadziły do uszkodzenia ciała […]