Obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla radców prawnych

Ubezpieczenie OC dla radców prawnych (o którym także tutaj: https://ubezpieczeniawartasopot.pl/czym-sa-obowiazkowe-polisy-oc-dla-radcow-prawnych/) to nie tylko wymóg ustawowy, ale także istotny element zabezpieczający zarówno prawników, jak i ich klientów przed ewentualnymi roszczeniami odszkodowawczymi. W Polsce obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia wynika z przepisów ustawy o radcach prawnych oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych.