Mandatoryzne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy – znaczenie i korzyści

Bezpieczeństwo pacjentów powinno być priorytetem każdego systemu opieki zdrowotnej. Wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla lekarzy ma na celu zapewnienie ochrony i rekompensaty dla osób, które doświadczyły szkody w wyniku błędu medycznego. Ubezpieczenie to jest niezbędne, ponieważ nikt nie jest pozbawiony możliwości popełnienia pomyłki, a konsekwencje takiego błędu mogą być katastrofalne dla pacjenta.