Jakie ubezpieczenie OC jest potrzebne dla pośredników w obrocie nieruchomościami?

Pośrednicy w obrocie nieruchomościami, tak jak każdy inny przedsiębiorca, powinni zadbać o odpowiednie zabezpieczenie swojej działalności. Jednym z najważniejszych rodzajów ubezpieczeń, które powinni rozważyć, jest polisa OC (odpowiedzialności cywilnej). Ubezpieczenie to chroni przed ewentualnymi szkodami finansowymi wynikającymi z prowadzenia działalności pośrednictwa.