Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest powszechną praktyką w wielu branżach

Czy lekarze muszą mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) jest powszechną praktyką w wielu branżach. Jednak czy lekarze również powinni objąć to zabezpieczenie? W Polsce trwa gorąca dyskusja na ten temat. W niniejszym artykule przyjrzymy się argumentom zarówno za, jak i przeciw obowiązkowemu ubezpieczeniu OC dla lekarzy, a także przeanalizujemy potencjalne skutki wprowadzenia takiego rozwiązania.